Czym jest dla nas zrównoważony rozwój

Strategia Zrównoważonego Rozwoju uzupełnia nasze cele rozwojowe na najbliższe lata określone w Strategii 2030. Opracowując ją przeprowadziliśmy dogłębne analizy w naszej organizacji i w branży, odbyliśmy rozmowy z naszymi interesariuszami. W ich wyniku określiliśmy 19 najistotniejszych dla naszej firmy priorytetów.

Strategia ESG naszej firmy wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, czyli:

  
  
  
  
  

  

  • promocja stabilnego wzrostu gospodarczego oraz produktywnego zatrudnienia i godnej pracy
  • budowa stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia i wspieranie innowacyjności
  • zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji
  • podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
  • budowa partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Należymy do United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Jesteśmy Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu dzieląc się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu z innymi przedsiębiorstwami w Polsce.

5 priorytetów naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju:

Zapewniamy bezpieczne, przyjazne i różnorodne miejsce pracy

Napędzamy transformację energetyczną

Jesteśmy solidnym partnerem

Formułujemy zrównoważony łańcuch dostaw

Tworzymy solidną firmę

Nagroda ECOVADIS

W 2022r. otrzymaliśmy złoty medal EcoVadis za nasze podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie przyznane przez międzynarodową agencję, która zajmuje się oceną firm w takich obszarach jak: środowisko (m.in. zużycie wody i energii, produkcja zanieczyszczeń, bioróżnorodność), działania społeczne (szkolenia pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog, dbałość o różnorodność), etyka (praktyki antykorupcyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami, cyberbezpieczeństwo) oraz łańcuch dostaw (nadzór nad kwestiami społecznymi i środowiskowymi dostawców).

Liderzy ESG

W 2021r. w pierwszej edycji konkursu Liderzy ESG organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych wspólnie z NN Investment Partners TFI i PwC, otrzymaliśmy nagrodę za naszą Strategię 2030, która zawiera cele ilościowe i terminy ich realizacji oraz nagrodę w kategorii „Innowacje” za największy magazyn energii na potrzeby trakcyjne w Europie.

Raporty Zrównoważonego Rozwoju

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.