Zarząd

Sylwester
Szczensnowicz

Prezes Zarządu

Czytaj więcej
Sylwester Szczensnowicz jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, ukończył również studia podyplomowe w zakresie strategii działania na krajowym i międzynarodowym rynku energii elektrycznej na Politechnice Warszawskiej.
 
 Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu zarządzania obszarami zakupu i sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz energii elektrycznej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w PKP Oddział Zasilania Elektroenergetycznego w Białogardzie i kontynuował do 2017 r. w strukturach PKP Energetyka S.A., w tym jako naczelnik wydziału usług dystrybucyjnych, naczelnik wydziału zakupu i sprzedaży usług dystrybucji oraz dyrektor ds. strategii w PKP Energetyka S.A. Oddział Dystrybucja. W latach 2007-2016 pełnił także funkcję doradcy w firmie EM&CA w zakresie organizacji obszaru zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz obszaru dystrybucji. W latach 2018-2020 zajmował stanowisko dyrektora ds. regulacji i dystrybucyjnej energii elektrycznej w Grupie Green Lights.
 
 Z GK PGE jest związany od 2020 r., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja Oddział Warszawa, odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem majątku sieciowego, procesem przyłączania odbiorców czy projektami inwestycyjnymi.

Adam
Domański

Wiceprezes Zarządu

Czytaj więcej
Adam Domański jest absolwentem Zarządzania i Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, ukończył również studia podyplomowe Executive MBA z akredytacją EQUIS na Akademii Leona Koźmińskiego.
 
 Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zakupów i zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami potwierdzone certyfikatami Prince2 Foundation i Practitioner, jak również zarządzania projektami optymalizującymi i centralizującymi obszar zakupów. Był odpowiedzialny za tworzenie procesu zakupowego w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z ustawą PZP. W latach 2008-2015 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zakupów i Administracji w mBanku, w którym odpowiadał za centralizację funkcji zakupowych.
 
 Z GK PGE jest związany od 2018 roku, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zakupów PGE Energia Ciepła S.A. Od 2019 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zakupów PGE S.A., odpowiedzialnego za koordynację postępowań zakupowych w Grupie PGE o wartości 11 miliardów PLN. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki oraz wykładowcą z zakresu budowy farm wiatrowych w Uczelni Łazarskiego i Politechnice Gdańskiej.

Wojciech Jakub
Zabłocki

Wiceprezes Zarządu

Czytaj więcej
Wojciech Jakub Zabłocki jest absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również studia podyplomowe MBA z zakresu zarządzania i ma otwarty przewód doktorski w Polskiej Akademii Nauk.
 
 Posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w branży kolejowej, jak i projektów infrastrukturalnych na poziomie samorządowym. W latach 2010-2016 pracował w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. W latach 2019-2023 związany z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., gdzie zajmował stanowisko dyrektora Biura Inwestycji , a następnie Pełnomocnika Zarządu PKP S.A. ds. Inwestycji, m.in. nadzorując przygotowanie i realizację Programu Inwestycji Dworcowych, wartego ponad 2,6 mld zł i obejmującego blisko 200 inwestycji w całym kraju. Od 2020 roku jest członkiem rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Pełnił także funkcję prezesa Fundacji Instytut Strategii Narodowej.

Przemysław
Skibiński

Wiceprezes Zarządu

Czytaj więcej
Przemysław Skibiński jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz na Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego.
 
 Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu finansów i inwestycji. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Delfarma Sp. z o.o. na stanowisku analityka finansowego, a następnie kontynuował ją w Stream Communications Sp. z o.o. na tożsamym stanowisku. Z Grupą PGE jest związany od 2008 r. Pracował w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjoalna S.A., a od sierpnia 2011 r. pełnił funkcję Dyrektora Pionu Finansów w PGE Energia Ciepła S.A.

Krzysztof
Kondraciuk

Wiceprezes Zarządu

Czytaj więcej
Krzysztof Kondraciuk jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive MBA.
 
 Pracował w administracji samorządowej i rządowej. Przez wiele lat kierował zarządami dróg wojewódzkich w Białymstoku i Warszawie oraz drogami krajowymi w Oddziale GDDKiA w Warszawie. Następnie objął stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Doskonalił swoje umiejętności w dziedzinie zamówień publicznych, organizacji i przewodnictwa w Radach Technicznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
 
 Swoje doświadczenia wykorzystywał do budowania relacji biznesowych, a także podczas wielu spotkań negocjacyjnych. Był członkiem Zarządu PGNiG Serwis spółka z o.o. nadzorującym Departament Nieruchomości. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PZU Pomoc SA. Sprawował funkcje społeczne jako Radny Rady Miejskiej w Łapach, aktualnie jest Radnym Województwa Podlaskiego.

Organy statutowe PGE Energetyka Kolejowa S.A.

  • Walne zgromadzenie
  • Rada nadzorcza
  • Zarząd

Członkowie Rady Nadzorczej

  • Paweł Stępień
  • Michał Zalewski
  • Aleksandra Guziejko-Piątek
  • Marcin Kiełczewski
  • Artur Olszewski
  • Agnieszka Szczukiewicz
/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.