Standardy etyki

Standardy Etyki to zbiór zasad postępowania obowiązujący wszystkich pracowników. To „nawigacja”, która ma pomóc szybko zorientować się, jakich zachowań oczekujemy w naszej organizacji. Powstał w oparciu o kluczowe wartości jakimi kieruje się cała Grupa Kapitałowa: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność.

Najważniejszym dokumentem jest Kodeks Etyki GK PGE.

Kodeks etyki GK PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE.

Wartości oraz zasady obowiązujące w Grupie Kapitałowej PGE określono w Kodeksie etyki GK PGE oraz w Politykach, a do przestrzegania zobowiązani są: kadra zarządzająca, pracownicy oraz osoby działające na rzecz i w imieniu spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Współpracujemy jedynie z takimi partnerami biznesowymi, którzy prowadzą działalność biznesową w sposób uczciwy. Działamy na podstawie przejrzystych i obiektywnych zasad, zgodnych z obowiązującym prawem i jasno określonych procedurami wewnętrznymi.

Kodeksy i Polityki obowiązujące w PGE Energetyka Kolejowa

Kodeks Etyki

Polityka poszanowania praw człowieka w GK PGE

Polityka Różnorodności

Polityka Antykorupcyjna

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE

Jeśli chcesz zadać pytanie lub zgłosić wątpliwości, napisz do nas: OpiniaCompliance.pgesa@gkpge.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości, naruszeń i nadużyć

Gwarantujemy ochronę Sygnalistów, czyli osób które, w dobrej wierze zgłaszają przypadki i podejrzenia naruszenia zasad etycznych, włączając w to pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych PGE Energetyka Kolejowa.

W przypadku podejrzenia naruszenia prawa lub wartości i zasad Grupy Kapitałowej PGE, można dokonać zgłoszenia:

Online

Wypełnij formularz

Mailowo

wyślij wiadomość na adres:

uczciwybiznespge@gkpge.pl lub

rada_nadzorcza.PGESA@gkpge.pl

(wiadomości te trafią do Rady Nadzorczej PGE S.A.)

Pisemnie

wyślij pismo na adres dyrektora Departamentu Compliance PGE S.A.:

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

z dopiskiem "do rąk własnych"

Telefonicznie

zadzwoń na numer: 22 340 12 02

(dni robocze od 9:00 - 17:00)

Zgłoszenie może być anonimowe. Opcjonalnie w formularzu można podać dane kontaktowe.

Informacje na temat zasad przetwarzania danych informatora w związku z przesłanym zgłoszeniem można znaleźć tutaj.

Informujemy, że będziemy odpowiadać wyłącznie na wiadomości dotyczące działań godzących w zasady Kodeksu etyki GK PGE oraz stojących w sprzeczności z pojęciem uczciwego biznesu. Zgłoszeniem niezwłocznie zajmie się uprawniony pracownik Departamentu Compliance PGE SA.

Dane osobowe i inne przekazane informacje pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.

Bardzo dziękujemy za Twoją pomoc w utrzymaniu,

dalszym rozwijaniu wysokich standardów etycznych w naszej firmie

i budowie przyjaznego miejsca pracy.

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.