Standardy etyki

Standardy Etyki to zbiór zasad postępowania obowiązujący Pracowników spółek PGE Energetyka Kolejowa S.A. To „nawigacja”, która ma pomóc szybko zorientować się, jakich zachowań oczekujemy w naszej organizacji. Powstał w oparciu o cztery kluczowe wartości naszej firmy: jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie i efektywność.

Najważniejszy dokument to Kodeks Etyki.

Zapisy Kodeksu promują dobrą, bezpieczną i efektywną pracę i są zgodne z najlepszymi światowymi praktykami, w tym z United Nations Global Compact. Ze względu na specyfikę PGE Energetyka Kolejowa S.A. szczególny nacisk położony jest na kwestię jakości i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Mamy świadomość, że kodeksy czy standardy etyczne nie mogą zastąpić osobistej oceny tego co jest w danej sytuacji zachowaniem słusznym, a co nie. Dlatego w organizacji wdrożyliśmy systemowe działania, mające na celu przełożenie naszych wartości na codzienną pracę i decyzje podejmowane przez naszych pracowników szczególnie wykonujących zadania na infrastrukturze energetycznej i kolejowej. Stale pracujemy nad doskonaleniem kultury bezpieczeństwa, jednocześnie podkreślając, że istotny jest dla nas drugi człowiek, jego bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i komfort pracy.

Żaden, nawet najlepiej opisany zbiór Zasad nie będzie skutecznie wdrożony, jeżeli zabraknie odwagi, by w odpowiednim momencie powiedzieć STOP i przerwać pracę, która stwarza dla nas niebezpieczeństwo. Nieustannie przypominamy pracownikom, że mają prawo i obowiązek do przerwania pracy, gdy warunki nie są bezpieczne. Nigdy, w żadnym wypadku nie spotka ich za to jakakolwiek negatywna konsekwencja.

Standardy Etyki to również wyraz naszego przekonania, że cele komercyjne mogą być zrealizowane tylko wtedy, jeśli postępujemy uczciwie i odpowiedzialnie względem pracowników, klientów, środowiska i otoczenia zewnętrznego.

Kodeksy i polityki obowiązujące w PGE Energetyka Kolejowa S.A.:

Kodeks Etyki

Polityka Różnorodności

Polityka Antykorupcyjna

Polityka Antymobbingowa

Kodeks Dostawców i Wykonawców

Widzisz nieprawidłowość?

Zgłoś naruszenie lub nadużycie zasad etycznych.

Jeśli zauważyłeś/aś: nadużycia, korupcję, naruszanie zasad bezpieczeństwa, mobbing, dyskryminację, lub inne przekroczenie zasad etycznych, do których przestrzegania zobowiązujemy się w Kodeksie Etyki i naszych Politykach, zgłoś nam taki przypadek.

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka gwarantuje ochronę sygnalistów, czyli osób które, w dobrej wierze zgłaszają przypadki i podejrzenia naruszenia zasad etycznych, włączając w to pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych PGE Energetyka Kolejowa S.A. Bardzo dziękujemy za Twoją pomoc w utrzymaniu i dalszym rozwijaniu wysokich standardów etycznych w naszej firmie i budowie przyjaznego miejsca pracy.

Możesz zgłosić nieprawidłowość na kilka sposobów:

Bezpośrednio

do Rzecznika etyki, bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla (dotyczy Pracowników Grupy Kapitałowej PKP Energetyka)

Telefonicznie

zadzwoń na numer anonimowej linii telefonicznej, tel. 22 290 69 11 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00)

Pisemnie

wyślij pismo na adres: Rzecznik Etyki Grupy Kapitałowej PKP Energetyka ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Przez Linię Etyki

obsługiwany przez firmę zewnętrzną elektroniczny system przyjmowania zgłoszeń dotyczących nadużyć zaistniałych w organizacji

Mailowo

wyślij wiadomość na adres:

liniaetyki@pkpenergetyka.pl

Bardzo dziękujemy za Twoją pomoc w utrzymaniu,

dalszym rozwijaniu wysokich standardów etycznych w naszej firmie

i budowie przyjaznego miejsca pracy.

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.