Strategia innowacyjności

Aby być prawdziwym liderem w swojej dziedzinie, nie wystarczy podążać za tym, co oferuje branża. Jako jedna z największych spółek energetycznych w Polsce oraz dedykowany dostawca energii dla kolei, nie chcemy jedynie spełniać oczekiwań naszych klientów – stawiając na nowoczesne narzędzia i najwyższą jakość obsługi, rozwijamy własne projekty innowacyjne.

Już dziś nasze działania znajdują się wśród najlepszych światowych praktyk, ale na tym nie koniec. Przyjęta przez nas „Strategia Innowacyjności 2018” to dokument, który porządkuje nasze aspiracje oraz nadaje kierunek kolejnym projektom.

Skupiamy się na kluczowych obszarach

Realizując krótko- i długoterminowe cele, skupiamy się na projektowaniu rozwiązań dotyczących głównie bezpieczeństwa pracowników, niezawodności infrastruktury, innowacji w budowie i utrzymaniu infrastruktury, digitalizacji, elektromobilności oraz poszanowania środowiska naturalnego.

Rozmawiamy z ekspertami

Współpracujemy z podmiotami działającymi w ekosystemie kolejowym (działając np. w Forum Innowacji Kolejowych), konsultujemy nasze projekty ze światem nauki (Komitet Innowacyjności powołany przy spółce), a także czerpiemy z doświadczenia pracowników dzięki wewnętrznej platformie do zgłaszania pomysłów.

Wdrażamy projekty innowacyjne

Za zbieranie pomysłów i ich weryfikację odpowiedzialne jest Biuro Badań i Rozwoju. Po pozytywnej ocenie, angażujemy niezbędne środki oraz zasoby i rozpoczynamy projektowanie rozwiązania, a następnie szczegółowe testy. Wnioski udostępniamy całej organizacji oraz przygotowujemy wdrożenie innowacji.

Popularyzujemy sprawdzone rozwiązania

W PGE EK projektujemy innowacje, ale nie zapominamy o wymianie doświadczeń. Jako odpowiedzialny partner, dzielimy się wiedzą i dobrymi praktykami z naszymi interesariuszami, zarówno wewnątrz spółki jak i poza nią, aby z naszych osiągnieć mogła korzystać cała branża.

Komitet Innowacyjności

Komitet Innowacyjności to grono doradców merytorycznych, które działa przy PGE Energetyka Kolejowa S.A. W jego skład wchodzą eksperci energetyczni i kolejowi z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. W ramach spotkań Komitetu, naukowcy oceniają planowane przez nas innowacyjne projekty i programy. Rozmawiamy także o przyszłości energetyki i kolei, zarówno w Polsce jak i na świecie. Kompetencje i wiedza ekspertów przekazywana podczas spotkań wnoszą do projektów nieocenioną wartość dodaną.

/thumbs/250×250/management/2022/02/innowacje-expert1.png

prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
(IT, zarządzanie)

/thumbs/250×250/management/2022/02/innowacje-expert2.png

prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek

Uniwersytet Zielonogórski
(energetyka)

/thumbs/250×250/management/2022/02/innowacje-expert3.png

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

Politechnika Warszawska
SITK RP (kolej)

/thumbs/250×250/management/2022/02/innowacje-expert4.png

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

Akademia Górniczo-Hutnicza
(energetyka)

/thumbs/250×250/management/2022/02/innowacje-expert5.png

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

Politechnika Śląska
(SCADA, systemy sterowania)

/thumbs/250×250/management/2022/02/innowacje-expert6.png

dr hab. inż. Krzysztof Perlicki

Politechnika Warszawska
(energetyka i telekomunikacja)

/thumbs/250×250/management/2022/02/innowacje-expert7.png

prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

Politechnika Warszawska
(kolej)

/thumbs/250×250/management/2022/06/Obraz1.jpg

dr inż. Artur Rojek

Instytut Kolejnictwa
(kolej)

ZIP – Zarządzanie Inicjatywami i Pomysłami

Każdy pracownik PGE Energetyka Kolejowa S.A. to niepowtarzalne doświadczenia, które mogą być cenne także z perspektywy ciągłego dążenia spółki do doskonałości. Właśnie dlatego kształtujemy naszą organizację w taki sposób, aby wszyscy pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska, czuli, że mogą zgłosić swoje pomysły dotyczące usprawnień w firmie. Pomaga nam to nie tylko unikać błędów, ale także stale rozwijać się i projektować innowacje.

Program Zarządzania Inicjatywami i Pomysłami (w skrócie ZIP) to narzędzie, które mocno wspiera nas w tym procesie. To ogólnodostępna platforma cyfrowa, dzięki której wszyscy pracownicy mają możliwość zgłoszenia inicjatyw projektowych i pomysłów innowacyjnych. Program udostępnia wniosek na platformie oraz pozwala na swobodne komentowanie. Pomysły oceniane są także przez ekspertów merytorycznych. Jeśli zapadnie decyzja o testowaniu, a następnie wdrożeniu zgłoszonej inicjatywy lub pomysłu, pracownik, który go zgłosił, otrzymuje nagrodę.

Między innymi dzięki takim inicjatywom budujemy kulturę zaangażowania i otwartości oraz zyskujemy cenne informacje o doświadczeniu osób pracujących na co dzień na różnych szczeblach organizacji.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy: innowacje@pkpenergetyka.pl

Nasze projekty

PGE Energetyka Kolejowa przeprowadza następujące postępowania zgodnie z zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.