Zarządzanie ryzykiem

Jesteśmy solidną firmą, dlatego działamy w ramach określonych procedur i wytycznych.

W całej organizacji wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, który pozwala nam na m. in. doskonalenie usług, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych oraz stwarzanie warunków samokształcenia pracowników. System oparty jest na sprawdzonych normach ISO 9001, 14001,45001, 50001, ISO/IEC 27001 oraz dyrektywą 2016/798/UE i rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/779.

Nasza działalność wymaga skutecznego systemu zarządzania ryzykiem, który ujęliśmy w Polityce Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Monitorujemy i identyfikujemy możliwe zagrożenia, wdrażamy środki kontroli i podejmujemy działania zapobiegawcze i korygujące. Nasz model biznesowy jest dostosowany do zmian zachodzących we wszystkich segmentach działalności.

Od 2017 r. prowadzimy Program Krok po Kroku. Inicjatywa ta wykorzystuje praktyki filozofii Kaizen – zakłada ciągłe doskonalenie oraz poprawę procesów biznesowych, kierowania i wsparcia. Krok po Kroku przyczynia się do poprawy jakości, eliminacji nieefektywności, właściwej organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz optymalizacji procesów.

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naszego systemu informatycznego ma wielkie znaczenie dla naszej firmy, ale także dla całego państwa polskiego. Kluczowym rozwiązanie wykorzystywanym przez nas jest SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), czyli system informatycznego nadzoru sieci dystrybucyjnej w czasie rzeczywistym. SCADA nadzoruje proces dostarczania energii elektrycznej poprzez stałą obserwację sieci dystrybucyjnej oraz sterowanie nią, oznacza to możliwość szybkiego radzenia sobie z zakłóceniami i awariami.

W 2020 r. uruchomiliśmy w PGE Energetyka Kolejowa S.A. technologię DLP zapewniającą ochronę danych wrażliwych przez ich wyciekiem. Nowe rozwiązania obejmują zarówno informacje wrażliwe z powodów biznesowych (np. umowy, faktury, dane finansowe), jak i prawnych (np. dane osobowe, dane techniczne). Rozwiązanie to uniemożliwia zapis wrażliwych danych na nieautoryzowanych nośnikach i kontrolują przesyłanie ich e-mailem i za pomocą usług chmurowych. DLP może także szyfrować wrażliwe dokumenty tak, by nigdy nie opuszczały naszej organizacji w formie niezaszyfrowanej.

W 2021 r. przeprowadziliśmy kampanię Cyberbezpieczni, w ramach której edukowaliśmy naszych pracowników w tym zakresie. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu wskaźnika wskazującego prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zachowania na poziomie poniżej 6% w 2024.

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.