IRiESD

Informujemy, że PGE Energetyka Kolejowa S.A. (dalej także: „Spółka”) opracowała projekt aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej „IRiESD”). Publikując na stronie internetowej Spółki projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie docx), niniejszym informujemy o publicznym dostępie do projektu aktualizacji IRiESD, równocześnie poddając przedmiotową aktualizację IRiESD procedurze konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1385 z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD.

Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 29.02.2024 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) pocztą elektroniczną na adres: iriesd.pgeek@gkpge.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 1/2024

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dostępne pliki:

  1. 1. Projekt Karty Aktualizacji Nr 1/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. Pobierz plik
  2. 2. Formularz zgłoszeniowy Pobierz plik

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Treść pierwotna IRiESD

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 1.02.2015r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Tekst jednolity obowiązujący od 12.09.2023

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.