Nowy format kodu Punktów Poboru Energii (PPE)

PGE Energetyka Kolejowa S.A. informuje, że z dniem 22 maja 2023 r. wszedł w życie nowy format kodów Punktów Poboru Energii (PPE). Przypominamy, że proces wprowadzenia nowego formatu kodu PPE (renumeracja) nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych (jak np. aktualizacja umów) i nie wymaga podjęcia działania ze strony klientów PGE Energetyka Kolejowa S.A. Nowy formatu kodów PPE związany jest z standaryzacją wymiany informacji poprzez wdrożenie w Polsce Centralnego Systemu Informacji Energii (CSIRE), czyli systemu przetwarzającego informację rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii elektrycznej oraz umożliwiającego wymianę informacji pomiędzy użytkownikami systemu.

Zmiana podyktowana jest wymogiem ustawowym w ramach art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093), na mocy którego nastąpiło zobowiązanie do nadania PP numerów zgodnie ze standardem GS1 (GSRN) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy.

Jak będzie wyglądał nowy format kodu?
Nowy format kodu PPE: 5905088XXXXXXXXXXK
gdzie:
590
– prefiks polskiej organizacji GS1,
5088
– numer identyfikacyjny dla PGE Energetyka Kolejowa S.A.
XXXXXXXXXX
– unikalna identyfikator nadany przez PGE Energetyka Kolejowa S.A.
K
– cyfra kontrolna
Poniżej udostępniamy wyszukiwarkę kodów, która umożliwia sprawdzenie dotychczasowego i nowego kodu PPE.

Nowy format kodu PPE oraz zasady jego nadawania i renumeracji określone są w IRiESD – punkty od A.5.16. do A.5.21. tekst jednolity obowiązujący od 29.06.2022 r.

Czym jest PPE? 
Punkt poboru energii to punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń, oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy. Numer PPE można znaleźć na m.in. fakturach czy umowach.

W przypadku problemów z odnalezieniem kodu PPE, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, tel. 801 77 29 29

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/whistleblower.png

Zgłoś nieprawidłowość

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049384_people.png

Kariera

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/conference.png

Komunikaty prasowe

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.