Kolizje infrastrukturalne

1

Pobierz i wypełnij Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji

2

Skompletuj i załącz pozostałe dokumenty

3

Dostarcz dokumenty do właściwego Obszaru Serwisowego

Pobierz i wypełnij Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji


W celu procedowania usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej będącej własnością spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi, należy wypełnić i złożyć wniosek do właściwego Obszaru Serwisowego. Mapę Obszarów Serwisowych znajdziesz poniżej.


Skompletuj i załącz pozostałe dokumenty


Do wniosku dołącz:

 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, który koliduje z infrastrukturą elektroenergetyczną PGE Energetyka Kolejowa S.A.
 • Dokumentację projektową
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dostarcz dokumenty do właściwego Obszaru Serwisowego


Dokumenty możesz złożyć do właściwego Obszaru Serwisowego na kilka sposobów:

 • Osobiście,
 • Wysłać pocztą tradycyjną (adresy Obszarów Serwisowych znajdziesz poniżej)
 • Poprzez formularz kontaktowy (pamiętaj o załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów)

Wybierz region

 1. Centralny Obszar Serwisowy

  ul. Dowborczyków 18,
  90-019 Łódź
  tel.(+48) 697 049 501

  eksploatacja.centralny@pkpenergetyka.pl

 2. Północny Obszar Serwisowy

  ul. Jana z Kolna 29,
  81-859 Sopot
  tel.(+48) 571 312 725

  eksploatacja.polnocny@pkpenergetyka.pl

 3. Południowy Obszar Serwisowy

  ul. Kamienna 14,
  31-403 Kraków
  tel.(+48) 697 040 603

  eksploatacja.poludniowy@pkpenergetyka.pl

 4. Wschodni Obszar Serwisowy

  ul. Sławińska 7/9,
  01-218 Warszawa
  tel. (+48) 697 049 038

  eksploatacja.wschodni@pkpenergetyka.pl

 5. Zachodni Obszar Serwisowy

  ul. Paczkowska 26,
  50-503 Wrocław
  tel.(+48) 697 041 207

  eksploatacja.zachodni@pkpenergetyka.pl