Zmiana taryfy dla energii elektrycznej

W dniu 30 kwietnia 2024 r. została wydana Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DRE.WPR.4211.5.3.2024.JSz, opublikowana w Biuletynie Branżowym URE Nr 119 (4363), zmieniająca Taryfę dla energii elektrycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A. w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G.

 

Czego dotyczą zmiany w taryfie? 

Zgodnie z przepisami prawa1) wprowadzono zapisy, które powodują zamrożenie cen energii oraz stawek opłat za dystrybucję na poziomie obowiązującym w 2022 roku, w ramach przysługujących limitów zużycia energii, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.  

Ile wynoszą limity zużycia energii?

Do końca czerwca 2024 roku limity zużycia wynoszą 50% limitów rocznych, które obowiązywały w 2023 roku i przedstawiają się następująco: 

  • 1500 kWh dla wszystkich odbiorców w gospodarstwach domowych bez złożonego oświadczenia,
  • 1500 kWh w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • 1800 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 2000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników,
  • 125 kWh dla każdej z działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

Wskazane limity zużycia nie sumują się z limitami, które obowiązywały w 2023 roku – tj. niewykorzystany limit zużycia z 2023 roku nie przechodzi na okres pierwszego półrocza 2024 roku.   

Czy należy złożyć oświadczenie o uprawnieniu do zwiększonego limitu?

Oświadczenia o prawie do zwiększonego limitu można było składać do 31 marca 2024 roku. Po tym terminie mogą je złożyć tylko odbiorcy, którzy nabyli uprawnienia w trakcie 2024 roku. Jeśli odbiorca dostarczył swoje oświadczenie w 2022 lub 2023 roku i nadal spełnia warunki do zwiększonego limitu, automatycznie stosowane są zamrożone ceny energii i stawki opłat za dystrybucję.  

Ile wynosi cena energii po przekroczeniu limitu?

Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych po przekroczeniu limitu do końca czerwca 2024 r. wynosi 693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy). W przypadku gdy cena energii elektrycznej wynikająca z Taryfy albo z umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z odbiorcą jest niższa niż cena maksymalna, w rozliczeniu zostanie zastosowana ta niższa cena. 

Jakie będą stawki opłat za dystrybucję po przekroczeniu limitu?

Po przekroczeniu limitu stawki opłat za dystrybucję będą zgodne z obowiązującą Taryfą PGE Energetyka Kolejowa S.A. 


1) ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1704 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 190). 

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049413_document-wallet.png

Rachunki

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/nopower.png

Zgłoś awarie

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049433_customer-service.png

Kontakt

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049436_document-law.png

Moja umowa

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.