Grupa Kapitałowa PKP Energetyka jest gotowa do zapewnienia ciągłości dostarczania energii elektrycznej dla transportu kolejowego i pozostałych klientów, w tym konsumentów, w związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020 stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z powodu SARS-CoV-2.

16.03.2020, 5min czytania

PKP Energetyka, jako  operator sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej dla branży kolejowej, którego zadaniem jest zapewnienie zasilania sektora kolejowego oraz pozostałych klientów, w tym konsumentów, w obliczu zaistniałej sytuacji koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom spółki, ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz świadczonych usług.

Podejmowane działania są zgodne z funkcjonującymi w Spółce procedurami zarządzania kryzysowego i przepisami prawa, ogłaszanymi na bieżąco rozporządzeniami Ministra Zdrowia, MSWiA oraz Rady Ministrów oraz odpowiednich instytucji, a także przyjmowanymi przez zarząd Spółki uchwałami. Całość koordynowana jest przez Sztab Kryzysowy firmy.

GK PKP Energetyka wdrożyła zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Zwracana jest szczególna uwaga na stan zdrowia pracowników poprzez regularną obserwację i zgłaszanie wszelkie niepokojących objawów.

Wprowadzano dodatkowe zasady ograniczonego dostępu do kluczowych obiektów Grupy Kapitałowej, wykorzystywanych do prowadzenia ruchu. Spółka przygotowuje kadry rezerwowe stanowiące zaplecze aktywnie funkcjonujących służb odpowiedzialnych za dystrybucję energii.

Wprowadzono możliwość pracy zdalnej dla pracowników w celu minimalizacji ryzyka utrudnionego przemieszczania się po kraju lub dostępu do obiektów Spółki oraz uruchomiono bieżące informowanie pracowników o zasadach i zrachowaniach minimalizujących ryzyko narażenia się na kontakt z wirusem w miejscu pracy, w podróży i w domu.

Pracownicy PKP Energetyka uczestniczą w pracach sztabu kryzysowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK. Stała współpraca ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania całej kolejowej infrastruktury energetycznej.

Wszystkie procedury mające zapewnić bezpieczeństwo pracowników i ciągłość działalności biznesowej są dostosowywane na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji. Spółka kontynuuje ścisłą współpracę z partnerami i jest w stałym kontakcie z organami Państwa w celu przygotowania na możliwe skutki epidemii. Na bieżąco proponuje, uzgadnia i wprowadza odpowiednie działania zaradcze i prewencyjne.

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049413_document-wallet.png

Rachunki

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/nopower.png

Zgłoś awarie

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049433_customer-service.png

Kontakt

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/10/1665049436_document-law.png

Moja umowa

Szanujemy Twoją prywatność

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.