Zarząd

Mateusz Sławiński

Prezes Zarządu

Read more
Mateusz Sławiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na której ukończył studia magisterskie w zakresie zarządzania. Studiował również prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał certyfikaty Prince2 Foundation i Practitioner w zakresie zarządzania projektami.
 
 Ma bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym i zarządzaniu projektami. W latach 2017-2024 pracował w warszawskim samorządzie, gdzie od roku 2020 odpowiadał za wykonywanie uprawnień właścicielskich wobec spółek z udziałem m.st. Warszawy działających m.in. w obszarze transportu publicznego oraz zarządzania nieruchomościami.
 
 Wcześniej, w latach 2013-2016, pełnił różne role w spółkach Grupy PKP. Zarządzał złożonymi projektami związanymi z rozwojem i eksploatacją taboru kolejowego oraz uczestniczył w kluczowych procesach legislacyjnych w spółce PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w zakresie taboru kolejowego i interoperacyjności.
 

Adam
Domański

Vice President

Tomasz Besztak

Wiceprezes Zarządu

Read more
Tomasz Besztak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego na Politechnice Wrocławskiej, ukończył studia podyplomowe Nowoczesna Trakcja Elektryczna na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 Swoją karierę zawodową rozpoczął w listopadzie 2001 r. i od początku jest ona związana z PGE Energetyka Kolejowa S.A. (dawniej PKP Energetyka S.A.). Swoje dotychczasowe, ponad 20 letnie doświadczenie związane jest zarówno z obszarem dystrybucji energii elektrycznej jak i obszarem usług utrzymaniowych i modernizacyjnych związanych z kolejową siecią trakcyjną. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu Dyrektora ds. Eksploatacji i Rozwoju Sieci, gdzie był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad programem modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej (pierwszy Program MUZA). W latach 2016 – 2023 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych w Oddziale Usługi i odpowiadał m.in. za kontakty z kluczowymi klientami oraz pozyskanie umowy na utrzymanie sieci trakcyjnej na lata 2020-2023. Od 2023 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Przyłączeń i Rozwoju Sieci w Oddziale Dystrybucja.
 Dodatkowo od 2012 r. bierze czynny udział w zarządzaniu spółką Elester sp. z o.o. działającą na rynku kolejowym oraz tramwajowym pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej w latach 2012-2018, a od 2018 r. funkcję członka Zarządu.
 W swojej dotychczasowej karierze brał udział w zarządzaniu projektami, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań IT dla klientów, budowaniu relacji z kluczowymi klientami oraz był odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację najważniejszych umów w Spółce.
 

Witold Rogacki

Wiceprezes Zarządu

Read more
Witold Rogacki jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiował na Humboldt-Universität w Berlinie, ukończył również studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
 
 Przez 16 lat pracował w PwC, w tym prawie 6 lat na stanowisku Dyrektora w Dziale Audytu i Doradztwa, gdzie m.in. odpowiadał za współpracę z klientami z krajów niemieckojęzycznych oraz współtworzył Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Przez pięć kolejnych lat zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i Operacyjnego spółki dystrybucyjnej. Posiada doświadczenie w pełnieniu roli członka komisji rewizyjnej oraz rady nadzorczej.
 
 W grudniu 2023 r. rozpoczął pracę w PGE Energetyka Kolejowa na stanowisku Dyrektora Biura Rachunkowości.
 
 Witold Rogacki posiada uprawnienia polskiego (Polska Izba Biegłych Rewidentów) oraz brytyjskiego biegłego rewidenta (the Association of Chartered Certified Accountants), biegle posługuje się j. angielskim oraz niemieckim.
 

Organy statutowe PGE Energetyka Kolejowa S.A.

  • General assembly of shareholders
  • Supervisory Board
  • Board of Directors

Członkowie Rady Nadzorczej

  • Paweł Stępień
  • Michał Zalewski
  • Artur Olszewski
  • Agnieszka Szczukiewicz
  • Konrad Balcerski
/thumbs/64×70/floatingicons/2022/05/megaphonewithsoundbars-122173.png

Report abnormality

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/05/facebook-jobs-facebook-social-media-application-brand-job-icon-197314.svg

Career

/thumbs/64×70/floatingicons/2022/05/news-newspaper-document-file-icon-159188.svg

Company news

We respect your privacy

W celu wygodniejszego korzystania z naszego serwisu korzystamy z ciasteczek. Wykorzystujemy zarówno funkcjonalne jak i analityczne pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz zaakceptować tylko cookies niezbędne do prawidłowego działania strony.

Zapoznaj się z nasza Polityką Prywatności, aby sprawdzić do czego wykorzystujemy pozyskane informacje.